Bygningsinfo

Produktinformation for SAX-Hallen

Stålkonstruktion:

Spærene er udført efter EC og Dansk Ingeniørforenings gældende normer.

Behandling:

Leveres slyngrensede og pulverlakerede i GS1 standard (60 my).

Afstivning:

Afstivning i sider og tag er incl. og monteres naturligvis af smedene, hvor dette kan lade sig gøre.

Nedstøbningsjern:

Til spærben og gavlsøjler er incl. Nedstøbningsjernene er ca. 60-80 cm. Lange og er afsluttet med en plan plade ca. 25×25 cm.

Gavlspær:

Har samme grunddimension som hovedspærene, men er uden kiler i ramme-hjørnerne på grund af, at de kun har halv belastning og gavlsøjler. Hvis hallen senere skal udvides, bør man vælge at afslutte med et hovedspær. Prisforskellen på hovedspær og gavlspær er kun 15% – forhør om prisen.

Kipning:

Samtlige spær er undersøgt for kipning (væltning). Der skal evt. monteres ekstra beslag på tagtømmeret.

Udhængsjern:

Er stilbare og udføres af 40×60 mm. profiljern.

Porte:

Er udført af profiljern og tophængte i en “lukket” køreskinne. Nedstøbningsstyr er incl. og skal faststøbes af den entreprenør, der har udført fundament og først efter portmontagen.

Vi tilbyder selvfølgelig også alu-ledhejseporte.

Montering:

Smedene monterer spær, gavlsøjler, side- og vindafstivning. Ved selvbyggersæt (hvor bygherre selv forestår montagen) skal der stå mindst 2 tømrer til rådighed, som skal oplægge mindst 3 rækker åse i samme takt som spærmontagen finder sted. Ved store spændvidder skal der dog oplægges mindst 5 rækker åse. Hvor Sax-Byg ApS forestår montagen, skal bygherre naturligvis ikke stille mandskab til rådighed.

Byggepladsen:

Pladsen skal være ryddet, jævn, farbar og bæredygtig – frem til portåbning, indvendig i hele hallen, samt 6 meter omkring hallen. Så en 20 ton. lastbil og tømrer/evt. byggelift kan færdes uhindret.

Byggestrøm og vand:

Før spærrejsning skal der etableres byggestrøm, omfattende minimum 2 stk. 220 volt, 10 amp. stikkontakter og 2 stk. 16 amp. kraftstik – det ene kraftstik skal som minimum indeholde 3 faser + 0.

Der skal være adgang til vandhane indenfor en afstand af 50-70 m. fra byggepladsen.

Tagkonstruktion:

Cembrit tagplader i ubehandlet cementgrå udførelse – se dog tilbud – med afskårne hjørner. Første og sidste række leveres som hele plader, hvis andet ønskes bedes bygherre underrette os.

Der gøres opmærksom på at farveforskelle på ubehandlede tagplader må forventes.

Rygninger:

20 grader rygninger med 30 cm. flig ved standardhaller.

Ovenlys:

Der anvendes gennemtrædningssikre PVC-ovenlysplader. Antal pr. fag: 2 stk. på haller til og med 16,00 meter bredde.
4 stk. på haller over 16,00 meter bredde.

6 stk. på haller over 20,00 meter bredde.

Tilbehør:

Ved rygningerne anvendes der naturligvis imprægneringsbølgeklodser. På udhængsåsene påsømmes fuglegitter. Under ovenlysene anvendes der bølgeklodser. Til fastgørelse af tagpladerne anvendes 2 stk. tagskruer pr. plade. Ved ovenlyspladerne leveres der 1 stk. tagskrue pr. bølgetop. Nortonbånd til tætning af pladerne er incl.

Tagåse:

75×150 mm. tømmer. BMF gerberbeslag type B som skal monteres med 40/40 kamsøm. Fastgørelse af tagtømmer til spærene: 2 stk. 12×60 mm. franske skruer. Udhængsåsene står lodret, således at der altid kan monteres tagrender med konsoljern uden at man skal afmontere den nederste række tagplader. Samtidig bliver den nederste række tagplader løftet ca. 2 cm. Dette hindrer at den nederste række tagplader “drypper” – en naturlig og effektiv løsning på Sax-Hallen.

Vindskede:

2 stk. 25×125 mm.trykimprægnerede brædder med “spor”.

Underbeklædning:

Der tilstræbes 4 stk. 19×100 mm. trykimprægnerede brædder. Ved fremtrukken gavl over port anvendes 3 stk. Underbeklædning på langsiderne – vandfast limede douglasplader, monteret på bagsiden af udhængsåsene ved hjælp af en 25×50 mm. liste og ovenpå den øverste løsholt. Stålpladerne kan herefter monteres tæt til douglaspladerne.

Alt dette til at hindre indtrægen af regn og sne – en god og effektiv løsning på Sax-Hallen.

Imprægneringsvæske:

Der leveres naturligvis også imprægneringsvæske og pensel til smøring af udhængsåsene og douglaspladerne. Farve efter bygherres ønske – hvis ikke andet aftales leveres imprægneringsgrøn.

Løsholte m.m.: 63×125 mm. tømmer. Hjørnesamlinger af løsholte foretages med. 25×125 mm. lasker. Under udhængsåsene i gavlene monteres der 38×75 mm. lægter.

Portoverligger:

I gavl: 100×200 mm. tømmer. Der leveres endvidere en strop til regulering af portoverliggeren ved store portbredder. Til sideporte monteres portskinne ovenpå øverste løsholt og fastgøres samtidig til udhængsåsen med. beslag.

Karmbrædder:

I portåbninger anvendes der 25×125 mm. og 25×100 mm. trykimprægnerede karmbrædder, så mindre påkørsler ikke beskadiger stålplader.

Gavlspids:

Gavlspidsen over gavlporten fremtrækkes, så det giver en naturlig og pæn inddækning af port og portskinne – en god og effektiv løsning på Sax-Hallen.

Døre og vinduer:

Forhør nærmere om de muligheder der er for dette. Der leveres altid inddækninger til disse

Søm:

Samtlige søm og skruer er naturligvis galvaniserede og klimatskruer.

Stålplader:

Stålplader med HBP Topcoatbelægning, der er robust og modstandsdygtig overfor det danske klima. Stålpladerne er endvidere galvaniserede og bagsiden er belagt med ca. 15 my bagsidelak. Mange standardfarver. Stålpladerne leveres i tilpassede længder til begge langsider og undergavle.

Der er mulighed for sammensætning af flere farver, evt. som “trempel”.

Inddækninger:

Til stålplader leveres hjørneinddækninger. Ved anvendelse af hejseporte, døre og vinduer leveres der naturligvis inddækninger til disse.

Befæstigelse:

Pladerne monteres med 35mm. galvaniserede skruer med neoprenskive. Til portrammerne anvendes der selvskærende skruer med borespids. Søm og skruer er i samme farve som stålpladerne.

Tagrender:

HBP topcoat ståltagrender i stålmetallic, bestående af 125 mm. render med 87 mm. nedløb, som er afsluttet med lige skydestykke, hvis ikke andet aftales. Opsætningen er med konsoljern. Endebunde og samlestykker er med gummimuffer.

Tagrender vil være anført i tilbuddet som en merpris.

Renderne er 125 mm. eller 150 mm og nedløbene er 87 mm., hvilket er større end de fleste andre anvendte typer. Ståltagrenden er plast- og zinktagrendens afløser.

Myndighedsbehandling:

Sax-Byg ApS. foretager anmeldelse med tegninger, beregninger og skemaer.

Såfremt bygningen ikke kan opføres som alm. landbrugsbygning, kan myndighederne kræve almindelig byggesagsbehandling. Det kan medføre ekstra udgifter til byggesæt og montage.

Evt. byggesagsgebyr og tilslutningsafgifter afholdes af bygherre.

Krav om tilknytning af certificerede rådgivere afregnes særskilt.

Grundafsætning:

Sax-Byg ApS er behjælpelig med afsætning af grund. I den forbindelse skal der være spidsede pæle og brædder til rådighed til opsætning af galger samt en mand.

Kontakt

Har du spørgsmål til maskinhusbetonelementersilohallerstalde eller hvad det må være, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan enten fange os pr. mail saxbyg@saxbyg.dk eller tlf. nr. 54 70 70 41.

Kontakt os

Send os en besked